אושרה בקריאה ראשונה ההצעה לפיצול בתים צמודי קרקע

הצעת החוק תאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר

מליאת הכנסת אישרה היום (ג') להצבעה בקריאה ראשונה הצעת חוק לפיצול בתים צמודי קרקע. הצעת החוק הוגשה על ידי יו"ר ועדת הרפורמות" ח"כ אלי כהן (כולנו) ולפי הערכתו המדובר בפוטנציאל ל-250 אלף יחידות דיור.

הצעת החוק תאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר ובתנאי ששטח כל אחת מהדירות יהיה בהתאם לזה שתקבע הועדה.
עוד קובע החוק כי בכל דירה יהיה חובה לכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. מדובר בהוראת שעה לחמש שנים בחוק התכנון והבנייה, בתקווה שעד אז יבוא פתרון כולל למצוקת הדיור.
כמו כן נקבע כי פיצול דירות צמודות קרקע יאושר למטרות מגורים בלבד. ניתן יהיה לפצל דירה צמודת קרקע לטובת השכרה לבני משפחה, אולם לא יינתן פטור מהיטל השבחה והוא יחול ככל שיידרש.  במסגרת פיצול דירה צמודת קרקע ניתן יהיה להוסיף יחידת דיור נוספת אחת בלבד.

לקראת הדיון המתוכנן לפני ההצבעות בקריאה השנייה והשלישית תידרש הוועדה להכריע בסוגיות הבאות: הפחתת הגודל המינימלי של יחידת דיור שתפוצל – על פי ההערכות, השטח המינימלי ליחידת דיור יופחת מ-60 מטרים ל-50 מטרים. האם לאשר פיצול בבנייה רוויה לבקשת ח"כ ישראל אייכלר, בעניין זה ככל הנראה שהבקשה תידחה על מנת לא ליצור עומס על התשתיות הציבוריות ומצוקת החנייה.
כמו כן, הוועדה תידרש להכריע בגין אלו תב"עות יותר הפיצול – על פי המסתמן ההקלה תחול על תב"עות שאושרו לפני שנת 2011.

בעניין  מיסוי דירה שלישית, הוועדה מעוניינת לקדם החלטה שבמקרה של פיצול דירות, מיסוי דירה שלישית לא יחול וזאת במטרה לעודד פיצול דירות שיסייע להגדלת המלאי לשכירות. סוגיה נוספת שתועלה לדיון היא פיצול יחידות דיור במושבים – על פי המסתמן בדיון יאושר פיצול יחידות דיור גם במושבים.

ח"כ כהן, הסביר כי "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 3-2 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

כהן הסביר כי הגיש את הצעת החוק על רקע המחסור בשוק הדירות להשכרה, בעיקר עבור זוגות צעירים, שניכר בעליית מחירי השכירות בשנים האחרונות בד בבד למחסור בדירות של 3-2 חדרים שבנייתן הלכה והתמעטה.

לקריאת הכתבה,לחץ כאן.