איך מחשבים תשואה על דירה?

בדירות להשקעה חישוב התשואה השנתית יתבצע בחלוקה של שכר דירה השנתי חלקי מחיר הדירה. אך בשל עלויות נלוות רבות והוצאות הכרוכות בהחזקת הנכס, נהוג לחשב את התשואה לפי 10 חודשי שכירות ולא 12 חודשים.

חישוב תשואה שגוי
הדעה הרווחת בקרב משקיעי הנדל"ן המתחילים, היא שעל דירה שנרכשה במיליון שקל ועתידה להניב שכירות חודשית של 5,000 שקל בחודש (60 אלף שקל בשנה) מקבלים תשואה שנתית של 6%. המשקיעים שוכחים לקחת בחשבון את ההוצאות הנלוות בעת הרכישה: הוצאות אחזקה, שמאי, עורך דין, חודשים בהן הדירה תעמוד ריקה, ביטוח, מיסים ותשלומים לבנק המשתנים בהתאם לגובה הריבית במשק.
התשואה השנתית של דירה במחיר של מיליון שקל, כאשר 600 אלף שקל מגיעים מהמשכנתא של הבנק, מחושבת לפי 400 אלף שקל אותם המשקיע הביא מהבית בתוספת של עלויות הנכס.

חישוב תשואה נכון
דירה שמחירה מיליון שקל, אשר נרכשה באמצעות משכנתא (600 אלף שקל) לתקופה של 20 שנה (3,800 שקל בחודש החזר משכנתא כולל ביטוח משכנתא) – תניב למשקיע תשואה שנתית של 3.6%, שבאה לידי ביטוי בהכנסות של 1,200 שקל בחודש, לפני עליות מס ודמי טיפול השנתיים בדירה.
בדירות להשקעה חישוב התשואה השנתית יתבצע בחלוקה של שכר דירה השנתי חלקי מחיר הדירה. אומנם בשל עלויות נלוות רבות והוצאות הכרוכות בהחזקת הנכס, נהוג לחשב את התשואה לפי 10 חודשי שכירות ולא 12 חודשים.