החלק השני של "רפורמת הפרגולה" יצור בעיות בשוק הדיור ויביא לעליות מחירים

החלק השני של "רפורמת הפרגולה" יצור בעיות בשוק הדיור ויביא לעליות מחירים.
הרפורמה בחוק התכנון תעלה את היטלי ההשבחה בעשרות אחוזים.
להמשך הכתבה לחץ כאן