המלצה ממוכר ברח' פיארברג ת"א!

המלצה ממוכר דירה ברחוב פיארברג ת"א לנדב פרץ ממשרדינו שייצג אותו בעסקה!
נדב פיארברג