כל מה שצריך לדעת על תעריף הארנונה של ת"א לדירות Airbnb

כיצד תאתר העירייה דירות Airbnb הפועלות בעיר? איזה דירות יכללו בסיווג החדש? האם העירייה יכולה להחליט לבד על התעריף? שאלות ותשובות על הפיתרון של עיריית ת"א לשוק הפרוץ של דירות Airbnb

הכתבה פורסמה בוואלה, לקריאת הכתבה לחץ כאן.