לחזור אל עסקאות שביצענו

פרסום בביזפורטל מיום 23.8.15!! נמכרה דירת 3.5 חד' במעפילי אגוז ת"א!!

העסקה בוצעה ע"י סוכן המשרד אשר ייצג את המוכרים והקונים בעסקה זו!!
ביזפורטל 23.8.15