לחזור אל עסקאות שביצענו

ברחוב בורלא בתוכנית למד בתל אביב הושכר דופלקס גג

ברחוב בורלא בתוכנית למד בתל אביב הושכר דופלקס גג 2 חדרים ע"י אבי ביסון שייצג את שני הצדדים בעסקה.

בורלא 22 שכירות

ווינט גורי ובורלא שכירות