לחזור אל עסקאות שביצענו

ברחוב צדוק הכהן בשכונת נווה צדק נמכר טריפלקס

העסקה בוצעה ע"י שני סוכן ממשרדינו שייצג את המוכרים בעסקת שת"פ עם מנדל חג'ג' סוכן נוסף מהמשרד שייצג את הקונים.