לחזור אל עסקאות שביצענו

ברחוב צוקרמן בשכונת כפר שלם בוצעה עסקת קונה!

העסקה בוצעה ע"י איתי דוד שתיווך בעסקת שת"פ!