לחזור אל עסקאות שביצענו

ברחוב צוקרמן בשכונת כפר שלם בוצעה עסקת קונה!

העסקה בוצעה ע"י סוכן המשרד שתיווך בעסקת שת"פ!