לחזור אל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב ארלוזורוב הושכרה תוך שבועיים

דירה ברחוב ארלוזורוב הושכרה תוך שבועיים ע"י סוכן המשרד !!
ארלוזורוב 198