לחזור אל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב המשנה בשכונת בבלי הושכרה במספר ימים

ברחוב המשנה בשכונת בבלי, דירה הושכרה במספר ימים ללקוחה מהדרום.
המשנה 13