לחזור אל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב הקונגרס 25

בזכות שיתוף פעולה שאנחנו מבצעים עם כולם, סוכן המשרד מצא קונה לדירה ברחוב הקונגרס 25 ועזר לה בקניית הדירה לשביעות רצונה המלאה !!
הקונגרס 25