לחזור אל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב ז'בוטינסקי הושכרה תוך מספר ימים

ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב הושכרה דירה תוך מספר ימים ע"י אורן אלט !!
זבוטינסקי 137