לחזור אל עסקאות שביצענו

דירה ברחוב שלומציון המלכה נמכרה בפחות מחודשיים

דירת 2.5 חד' ברחוב שלומציון המלכה בקומת פרטר, נמכרה ע"י משרדנו תוך פחות מחודשיים
שלומציון המלכה