לחזור אל עסקאות שביצענו

חלק מהעסקאות שבוצעו על ידינו ופורסמו בעיתונות בחודש 10.18