לחזור אל עסקאות שביצענו

חנות נוספת הושכרה ברחוב שינקין ת"א במהירות הבזק!

ברחוב שינקין בתל אביב הושכרה תוך מספר ימים חנות של 100 מ"ר ע"י אורן אלט שייצג את שני הצדדים בעסקה!
שינקין 5