לחזור אל עסקאות שביצענו

מספר עסקאות שבוצעו ע"י משרדינו בחודש 8.17