לחזור אל עסקאות שביצענו

מספר עסקאות שבוצעו ע"י משרדינו לאחרונה ופורסמו בעיתונות