לחזור אל עסקאות שביצענו

מספר עסקאות שבוצעו ע"י משרדנו בחודשים 11-12.18 ופורסמו בעיתונות