לחזור אל עסקאות שביצענו

עסקה מסחרית ברחוב חומה ומגדל תל אביב!

אנחנו כמובן יודעים ואוהבים לטפל גם בעסקאות מסחריות, והפעם עסקה סופר מורכבת בוצעה ע"י סוכן המשרד שייצג את הקונים בעסקה.
חומה ומגדל