לחזור אל עסקאות שביצענו

ריכזנו עבורכם מספר עסקאות מכירה בתל אביב, שבוצעו על ידינו ברבעון 1.18