לחזור אל עסקאות שביצענו

שלוש דירות ברחוב הקונגרס הושכרו תוך שבועיים

שלוש דירות ברחוב הקונגרס הושכרו תוך שבועיים ע"י סוכן המשרד !!
הקונגרס 33