עדכון מדרגות מס רכישה 2013 – 2014

מדרגות מס הרכישה בעסקת רכישת דירה, משתנות מעסקה לעסקה.
מס הרכישה מהווה לעיתים אחוז משמעותי ממחיר הדירה, במיוחד לאור העדכון האחרון במדרגות מס הרכישה, שהאריכה את הוראת השעה לעניין מדרגות מס הרכישה
מה-5 במאי 2013 – ועד ה-31 בדצמבר 2014.

בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסוימים באופן משמעותי בתשלום מס הרכישה, ולחסוך בכך עשרות אלפי שקלים, בכפוף כמובן לדין הקיים ולמחיר הדירה.

עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת.
מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה.
חישוב המס בהתאם למדרגות הפורטת להלן נכון לעסקאות קניית דירה שיתבצעו עד ה-31.12.2014

להלן יפורטו מדרגות מס רכישה (בתוקף מה-5 במאי 2013 ועד 31 בדצמבר 2014) ברכישת דירת מגורים:
מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה
– על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪: 0%
– על חלק השווי שבין 1,470,560 ₪ – 1,744,270 ₪ : 3.5%
– על חלק השווי שמעל 1,744,270 ₪ : 5%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת
– על חלק השווי שעד 1,089,350 ₪: 5%
– על חלק השווי שבין 1,089,350 ₪ – 3,268,040 ₪ : 6%
– על חלק השווי שמעל 3,268,040 ₪ : 7%

לצורך הדוגמא, ההבדל בין רכישת דירה יחידה או דירה נוספת בשווי של 1,600,000 ₪:
סה"כ מס רכישה לדירה יחידה בשווי 1,600,000 ₪ עד 31.12.14: 4,530 ₪.
סה"כ מס רכישה לדירה נוספת בשווי 1,600,000 ₪ עד 31.12.14: 85,107 ₪.

האם ניתן להפחית או לקבל הקלה במס הרכישה ברכישת "דירה נוספת"/ דירה שנייה ?
החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה, אם בעל הזכויות בדירה ימכור את הדירה הראשונה (יחידה) שבבעלותו בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה הנוספת, ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה.
במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה.
היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך שנתיים יישא סכום המס ריבית והצמדה.

הקלות בתשלום מס הרכישה
בהתאם לחוק, קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים וכד', וטרם רכישת דירה, יש להיוועץ בעורך דין מקרקעין.

***רשימה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין מקרקעין בטרם כל רכישת דירה לצורך תכנון מס וקבלת ייעוץ משפטי.
המידע נלקח מאתרו של עו"ד דורון אהרוני www.doron-aharoni.com