שוק הדיור.

הצעת החוק ששווה כ-36 אלף שקל בשנה לבעלי בית פרטי.

הצעת החוק של ח"כ אלי כהן (כולנו), שתאפשר פיצול דירות צמודות קרקע ללא היתר בנייה וללא תשלום היטלי השבחה, אושרה בתחילת החודש בקריאה טרומית, והועברה לוועדת הרפורמות בראשותו לעיון והכנה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. Bizportal שוחח עם שמאי המקרקעין רונן וגנר על פוטנציאל ההשבחה.

הצעת החוק שהגיש ח"כ אלי כהןמבקשת לתקן את חוק התכנון והבנייה באמצעות מתן הקלה מתכנית (תב"ע) פיצול של דירות מגורים צמודות קרקע (וילה, קוטג', דו משפחתי) למספר יח"ד לא מוגבל באופן מוחלט, בתנאי שכל יח"ד תהא בשטח שלא יפחת מ-60 מ"ר. ע"פ הצעת החוק, בעלי בתים צמודי קרקע יוכלו לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר ובתנאי ששטח כל אחת מהדירות לאחר הפיצול יהיה 60 מ"ר לפחות. כמו כן על פי ההצעה, אדם אשר יפצל דירתו לא ישלם היטלי השבחה במידה ובעקבות חלוקת הנכס, הדירה תושכר לאדם שאיננו קרוב משפחה.

ח"כ כהן הסביר בהצעת החוק כי הרציונל לחקיקה נובע מהצורך בדירות קטנות בשוק השכירות: "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 2-3 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

לטענת שמאי המקרקעין והמשפטן רונן וגנר, סביר כי רבים מבעלי דירות צמודות הקרקע יפצלו דירותיהם בעקבות הצעד: "המשמעות הכלכלית של פיצול דירה הנו ניצול יעיל יותר של השטח השולי, דהינו; הגדלת התשואה מאותו הנכס". אם דירת קוטג' ממוצעת בת 6 חדרים בשטח של כ-180 מ"ר מושכרת תמורת 10,000 שקל לחודש, לאחר פיצול הדירה ל-2 דירות קוטג' קטנות בנות 3 חדרים בשטח 90 מ"ר תושכר כל דירה ב-6,500 שקל לחודש. כלומר; ההכנסות של בעל הדירה יגדלו בכ-36,000 שקל לשנה".

נדגיש כי על פי הצעת החוק, שיקול הדעת למתן ההקלה לבעלי הקרקע הוא של הרשות המקומית והתנאי הוא שמערכת התשתיות העירוניות הקיימות (מוסדות ציבור, שטחים פתוחים, שטחי חנייה וכו') חייבות לתת מענה לתוספת הכמותיות של הגידול באוכלוסייה בעקבות התוספת. "ככל שמספר הדירות גדל, כמות אוכלוסייה באזור מגורים מוגדר תגדל בהכרח, ועל מנת לקיים סביבת מגורים נאותה נידרש שהפיתוח הסביבתי, התשתיות ומבני הציבור יותאמו לכמות האוכלוסייה", אמר ונגר.

"בפועל, מאחר ורבים מבעלי צמודי הקרקע ירצו לפצל את דירתם, על פניו סביר להניח כי לא יתאפשר לרשות המקומית להיענות לכל המבקשים הואיל והמתקנים והתשתיות הציבוריות לא יוכלו לשאת את הרצון. גם בהנחה שפיצול הדירות יהיה בהתאם לקיבולת האפשרית, עדיין כמות האנשים בשכונה תגדל ועלות אחזקת השכונה תגדל בגין בין היתר, תוספת כמויות אשפה, עלויות אחזקת מבני הציבור והפיתוח כתוצאה משימוש אינטנסיבי יותר, בלאי מואץ וכדומה. מאחר וגובה הארנונה מחושבת בהתאם לשטח הדירה, אזי שסכום הארנונה לא ישתנה הואיל וגודל השטח הדירתי נשאר ורק פוצל", סיכם וגנר.

לקריאת הכתבה,לחץ כאן.