שוק הנדל"ן

פיצול דירות – הצעת החוק שעשויה להיות שווה הרבה כסף לבעלי בתים צמודי קרקע.

צעת החוק של ח"כ אלי כהן, שתאפשר פיצול דירות צמודות קרקע ללא היתר בנייה וללא תשלום היטלי השבחה – אושרה היום בוועדת השרים לחקיקה. על פי נוסח ההצעה, חלוקתה של דירה קיימת למספר יחידות דיור, לא תחייב היתר, אם גודל הדירה המקורית עולה על 120 מטר רבוע וגודל כל דירה לאחר החלוקה לא יפחת מ-60 מטר רבוע. כמו כן, כל דירה תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. מדובר בהוראת שעה לחמש שנים בחוק התכנון והבנייה, מתוך מחשבה שאולי מצוקת הדיור תגיע לכדי פתרון כולל בשנים הבאות. מלשכתו של ח״כ כהן מסבירים כי מטרת החוק המרכזית היא להגדיל את היצע הדירות להשכרה במדינה.

הצעת החוק שאושרה בוועדת השרים, תאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע (וילה, קוטג' דו משפחתי וכדומה) לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר ובתנאי ששטח כל אחת מהדירות לאחר הפיצול יהיה 60 מטר לפחות. כמו כן על פי ההצעה, אדם אשר יפצל דירתו לא ישלם היטלי השבחה במידה ובעקבות חלוקת הנכס, הדירה תושכר לאדם שאיננו קרוב משפחה. כמובן שמהלך שכזה במידה ויאושר סופית בהליך החקיקה, עשוי להביא משקיעים להתעניין בבתים צמודי קרקע שניתן לפצלם.

מלשכתו של כהן ציינו כי בעבר הרשויות התנגדו לחקיקה משום טענות על השטח הקטן של הדירות לאחר פיצולן ובחוסר מקומות חניה, אשר במסגרת המתכונת של צמודי קרקע בעיה זו נפתרת. כמו כן ציינו כי אישור הצעת החוק בוועדת שרים, הינו, בין היתר, על רקע קידום הצעת החוק למיסוי דירה שלישית והשלכותיה על שוק השכירות למגורים בישראל.

ח"כ כהן מסר בתגובה: "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 2 3 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

 

לקריאת הכתבה, לחץ כאן.