שחרור היצע

בדרך לאישור – החוק ששווה הרבה כסף לבעלי בתים צמודי קרקע

ועדת הרפורמות דנה אמש בהצעת החוק לפיצול דירות צמודות קרקע שיזם ח"כ אלי כהן (כולנו), יו"ר הועדה, לקראת קריאה שנייה ושלישית. זאת בהמשך לאישור החוק במליאה בקריאה ראשונה שאושר כבר בחודש דצמבר האחרון. בטרם יובא למליאה לאישור בקריאה שנייה ושלישית, יתקיים בשבוע הבא דיון נוסף, נוכח אי הסכמות בעניין פיצול הבתים במושבים וכן בהרחבות הקיבוצים. ככל הנראה, אם לא יהיו שינויים נוספים, החוק צפוי לאישור בקריאה שנייה ושלישית בעוד כשלושה שבועות.
הצעת החוק תאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר. עוד קובע החוק כי בכל דירה יהיה חובה לכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. כמו כן, מדובר בחוק שיעבור במסגרת הוראת שעה לחמש שנים בחוק התכנון והבנייה.

במסגרת הדיון בוועדה סוכמו התיקונים הבאים שיוכנסו לחוק בנוסחו הסופי:

  • השטח המינימלי ליחידת דיור יופחת מ- 60 מטר ל-55.
  •  הפיצול יותר בגין תב"עות שאושרו לפני שנת 2011.
  •  דירות שיפוצלו לא יחול עליהן מס דירה שלישית, זאת כיון שבחוק מיסוי דירה שלישית שאושר בוועדת הכספים נקבע שהוא לא יחול על דירות מפוצלות.
  •  פיצול דירות צמודות קרקע יאושר למטרות מגורים בלבד. ניתן יהיה לפצל דירה צמודת קרקע לטובת השכרה לבני משפחה, אולם לא יינתן פטור מהיטל השבחה והוא יחול ככל שיידרש.
  • במסגרת פיצול דירה צמודת קרקע ניתן יהיה להוסיף יחידת דיור נוספת אחת בלבד.

כאמור, טרם הוחלט האם יותר הפיצול גם במושבים. על פי ההצעה המסתמנת, במושבים יינתן בכל נחלה יחידה אחת בלבד אשר תיועד להשכרה בלבד וכן יחול החוק גם על הרחבות הקיבוצים.

ח"כ אלי כהן, מסר היום: "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 2-3 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

 

לקריאת הכתבה,לחץ כאן.