תמ"א 38, התוכנית החדשה: יותר היטלי השבחה בשיעור מופחת

התאחדות בוני הארץ ונציגי הרשויות המקומיות לחצו על יו"ר ועדת הפנים, דוד אמסלם, שבעקבות זאת פסל הצעה שהיתה מיטיבה עם היזמים על חשבון הרשויות, וקיצץ במחצית את היטל ההשבחה לתמ"א 38 גרסה 3א'.

 

ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית נוסח תיקון חוק, שיאפשר לרשויות מקומיות לגבות היטלי השבחה על פרוייקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש, שיכללו תוספת של יותר מ-2.5 קומות. זאת, בשיעור מופחת של 25% מגובה ההשבחה. כמו כן, החליטה הוועדה, בראשות דוד אמסלם (הליכוד), למתן את התיקון לחוק שאיפשר לרשויות לדרוש מיזמים כתבי שיפוי, בצורה של תנאים מתלים.

בעיקרון הטיפול בתיקון אמור היה להיות פשוט, שכן ההצעה הממשלתית המקורית היתה לתקן בפשטות את החוק בצורה של ציון יכולת הרשויות לדרוש מיזמים כתבי שיפוי (כלומר פיצוי) בגין תכניות שעלולות לגרור עימן תביעות פיצויים מתושבים ששווי הנכסים שלהם ירד. בית המשפט העליון פסל באחרונה את הנוהל הזה.

ואולם, אמסלם הודיע בישיבת הוועדה ביום חמישי האחרון כי הוא רוצה להכניס לתיקון תנאים שיגבילו את יכולת הרשויות לדרוש את כתבי השיפוי. בנוסף, לחץ שפיצויים שבהם יחוייבו יזמים לפצות את התושבים עקב התכניות שלהם, יקוזזו להם מהיטלי ההשבחה שיחוייבו לשלם לרשויות. עוד ביקש אמסלם לקדם בתיקון לחוק את יכולת הרשויות לגבות היטלי השבחה בגין תמ"א 38 בגירסת 3א'. גירסה זו מעניקה ליזמים קומה נוספת מעבר לתמ"א 38 המקורית, וגם מעניקה זכויות למרתפים ולחניונים.

בישיבה שהתקיימה היום ניסו נציגי הרשויות המקומיות והיזמים ללחוץ על אמסלם, כל אחד מכיוונו שלו. נציגי השלטון המקומי ופורום ה-15 שנכחו בישיבה, הזדעקו לנוכח שני התיקונים הראשונים ואמסלם ויתר על קיזוז הפיצויים מהיטלי השבחה, מה שעורר עליו את רוגזם של נציגי התאחדות בוני הארץ שנכחו בישיבה. במקביל, הודיע כי היטל ההשבחה בגין תמ"א 38 3 א' ירד ממחצית ההשבחה לרבע בלבד, ושוב עורר עליו את נציגי השלטון המקומי.

ביום רביעי הקרוב אמורה הכנסת להצביע בקריאות שנייה ושלישית לאישור התיקונים לחוק, ואולם אמסלם הגיש בקשת רוויזיה לחוק, מה שיאפשר לו להכניס שינויים נוספים להצעת החוק עד להצבעה במליאה.

לקריאת הכתבה,לחץ כאן.