Category: Uncategorized

טיפול בשוכרים – השירות שלנו

הרבה בעלי נכסים מעוניינים למכור דירה עם שוכרים. אין צורך להרחיב שדירה מושכרת, דורשת טיפול מיוחד ורגיש יותר, כי לרוב גרים בה אנשים שאין להם שום אינטרס בקידום המכירה וסיורי הקונים הם בגדר טרחה עבורם ולכן הם נוטים להקשות בתהליך המכירה. ככל שיותר גורמים מדברים איתם, כך מוטיבציית שיתוף הפעולה שלהם אתכם ועם המתווכים פוחתת. …

Continue reading

המלצות על הסוכנים שלנו מלקוחות – כיףףףף